Vurdering af ejendom online dating who is dicaprio dating

Posted by / 14-Aug-2017 02:00

Ønsker du at foretage opdateringen selv, men har du brug for assistance, kan du tage kontakt til din konsulent eller mig (Eva Zweidorff Kjær), som herefter kan hjælpe dig igennem opdateringsprocessen.

Uanset om du gør noget nu eller venter, kommer du til at gennemgå dataene på din ejendom.

SKAT har varslet, at alle data i Bygnings- og boligregistret (BBR) skal ajourføres i løbet af 2018.

Ansvaret er dit – det er dig, der skal sørge for, at de data om din ejendom, der ligger i BBR, er korrekte og fyldestgørende.

Hvorfor er det vigtigt, at dataene på din ejendom er korrekte?

En af årsagerne, til at dataene i BBR skal opdateres, er det nye ejendomsvurderingssystem, hvor data fra BBR vil danne grundlag for værdifastsættelsen.

Her forsker han blandt andet i 3D-printning af huse. Det gør det både mere bæredygtigt og giver en større designfrihed, siger han.

Ifølge Martin Tamke er en af fordelene ved at bruge en 3D-printer til at bygge huse, at man kan bygge meget komplicerede former uden meromkostninger. Danmark får ny by på landkortet: Skal huse 20.000 beboere Det er noget, som også afspejles i det kommende kontorhotel.

Selvom mange i branchen har høje forventninger til 3D-prints muligheder i fremtidens bygningskonstruktion, så er Martin Tamke mere afdæmpet i hans vurdering.- 3D-printning er i princippet relativt nemt at komme i gang med.Men at få styr på kvaliteten, så den bliver konsistent, det er udfordringen.Byggeriet har ikke en eneste ret linje i designet udover døre og vinduer.Ifølge administrerende direktør i 3D Printhuset Henrik Lund-Nielsen så skal bygningen bruges til at inspirere.

vurdering af ejendom online dating-23vurdering af ejendom online dating-38vurdering af ejendom online dating-63

At man i Danmark nu tager skridtet og bygger et hus, der lever op til de europæiske byggestandarder, er noget som Martin Tamke roser.